HISTORIA

Trygghet & Tradition 

I hjärtat av Hälsingland, vid porten till Norrland och kring Ljusnans dalgång ligger sedan 1960 talets början Hälsinge Takspån. I en bygd som genom århundraden i någon form har livnärt sig på skogsbruk så vill vi nog påstå att vi på ett eller annat sätt har detta i blodet. Flottningen med Snoddas i spetsen har fört vårt kulturarv vidare med kunskapen om och kring skogen. Här har träden inte bråttom, utan de växer i norrländskt mak. Det tar sin tid men så blir virket också tätt, kraftfullt och pålitligt – precis som vi föreställer oss att det äkta norrländska skall vara. En viktig ingrediens i vår framgång är att vi har den absolut bästa råvaran för våra spjälkade takspån runt hörnet. I denna miljö hjälper vi till att värna om de spåntäckta byggnader som finns kvar i Sverige. Vi åtar oss att skräddarsy spåntäckningar efter varje kunds behov. En bit kulturhistoria bevaras åt framtiden och vi håller liv i en hantverkstradition med rötter i forntida byggnadskonst. Vi låter trädets egna principer styra vår verksamhet, från val av råvara till kommande underhåll. Det är av rotstocken från rak, tätvuxen och högkvalitativ norrlandsfura som vi tillverkar, lägger och renoverar spåntak över hela Sverige. Traditionsenligt använder vi enbart äkta dalbränd trätjära vid doppning och underhåll. Ingen annan metod ersätter de hartsämnen som går förlorade vid urlakning från väder och vind. Lagd med rätt teknik finns förutsättningar för att en spåntäckning aldrig utsätts för rötangrepp om den underhålls med kontinuerliga tjärstrykningar. Spån har dessutom visat större motståndskraft mot nytillkomna luftangrepp än flera andra takbeklädnader. Ett korrekt lagt spåntak kan under rätta förhållanden och med rätt underhåll överleva ett sekel. Med råvaror från naturen kan vi också påstå att det inte finns en mer miljövänlig takbeklädnad att tillgå! Det faktum att många av Sveriges äldsta byggnader har, eller en gång har haft, spåntak vittnar om spåntakens historia, om en kunskap och om en tradition värd att bevara. Rationaliseringar kan inte alltid ersätta gamla kunskaper och metoder. Ett levande material som trä skall hanteras samt vårdas med respekt och omsorg. Det är en del av vårt kulturarv. Efter 50 års erfarenhet och under ständigt överinseende av riksantikvarieämbetet så har Hälsinge Takspån den kunskap och erfarenhet kring takspån som våra kunder behöver. Ackumulering och bevaring av kunskap och erfarenhet inom ett område som har starka kopplingar till Svensk historia i bra nära ett årtusende kan vi med god självsäkerhet säga att,

Hälsinge Takspån ger Er: Trygghet & Tradition!