VAD ÄR TAKSPÅN?

Historia, beskrivning & metodik

Takspån har en lång historik och det fanns redan under antiken. Både Plinius d ä och Vitruvius nämner scandula, takspån. I Sverige har man via tekniska undersökningar konstaterat furutakspån från 1137 på Skaga kapell, Undenäs socken, Karlsborgs kommun. Takspån kan delas in i två typer. Tunnspån, som även kallas pärt, spiller, spilkspån, stickor, springestickor, tyrstickor, olika namn från olika delar av landet. Tunnspån tillverkas i tre olika varianter, späntade, hyvlade samt sågade spån. Tunnspånen görs cirka 5 – 7 mm tjocka och utvinns från gran, fura, asp och al. Historiskt sett så var tunnspån vanligast beroende på två faktorer, kostnad samt tillverkningsteknik och sannolikt nästan varje by i Sverige har haft någon form av tillverkning för tunnspån. Spånen läggs i huvudsak naturella och har en livslängd på 15 till 40 år. Kyrkspån, även kallat stavspån skiljer sig från tunnspånen på så sätt att de är tjockare i ena änden vilket ger dem ett kilformat utseende. Vanligaste utformingen är runt 25 mm tjock i den främre delen och 8 mm i änden. Bredd och längd varierar beroende på spånmodell men generellt är de 70-120 x 400 mm. Spånen tillverkas i huvudsak av stamblock från fura men det förekommer även sågade kyrkspån från gran. Ek är mycket sällsynt i Sverige, den finns både som spjälkad och sågat kyrkspån. För att få absolut bästa kvalitet skall kyrkspånen spjälkas. Då bevarar man virkets fiberstruktur och man får därigenom ett mycket motståndskraftigt kyrkspån. Spjälkningen skall ske så att kyrkspånet har stående årsringar och skall minimum ha 14 årsringar per tum (24mm). Sågade kyrkspån kan tillverkas av fura eller gran. Vid tillverkning av sågade spån perforeras fiberstrukturen och de får då en utformning som kan liknas vid ett sugrör. Det innebär en kortare livslängd då rötan enklare angriper trät. Kyrkspånet doppas i dalbränd trätjära och skall underhållas med tjärstrykningar i cykler om 3 – 10 år, allt beroende på väder, vind och vegetation mm. Rätt tillverkade, rätt lagda, rätt behandlade samt ett kontinuerligt och korrekt underhåll gör att spjälkade kyrkspån skall kunna hålla taket tätt i 60 till 120 år. Historiskt sett har en kombination av byggnadsställning och stegar använts för att komma åt takytan. Idag använder man en kombination av klätterutrustning och byggställning till takfoten vid läggning av tak. Vid tjärstrykning och annat underhåll används enbart klätterutrustning.