REFERENSOBJEKT

Inspiration, delar av sortiment

Det finns många användningsområden när det gäller spån. Här är några av dem!

2017 Tunnspån Härnösand

Läggning av nya obehandlade hyvlade tunnspån

2017 Omläggning Norra Sandsjö kyrka

Omläggning av spåntak på Norra Sandsjö kyrka. Dubbla rivningsmoment då de vid tidigare omläggning lagt läkt och nya takspån ovanpå de gamla spånen.

2016 Brotorget, Bollnäs

Nyläggning av scenbygget vid Brotorget i Bollnäs. Fasadspån av Furu med varierade profiler i olika fält och takspån av Robinia.

2015 Skillingaryds klockstapel

Omläggning av sågade ekspån på Skillingaryds klockstapel.

2012 Privat bostad, Åre

Läggning av sågade fasadspån i Åre åt privatperson. Spånen är målad i kulör Ockra.

2016 Rödtjärning Mora klockstapel

Sopning och rödtjärning av Mora klockstapel, sommaren 2016.

2016 Sorunda stigport

Takstolsbyte och spånbyte på Sorunda stigport. Spjälkade furuspån och handhuggna takstolar. Ny toppspira gjord i ek och den smidda delen på spiran målades om och renoverades med hansmidda nitar.

2016 Spånbyte, Kläckeberga

Omläggning av absid samt sakristia på Kläckeberga kyrka. Obehandlade spjälkade ekspån.

2015 Tjärning, Vissefjärda kyrka

Mosskrapning och tjärning med äkta ren furutjära av Vissefjärda kyrka och klockstapel sommaren 2015.

2013 Laxarby kyrka

Omläggning av spjälkade tunnspån samt kyrkspån från egen produktion på Laxarby kyrka.

2013 Storviks klockstapel

Omläggning av övre och nedre takkjol på Storviks klockstapel 2013. Spjälkade tjärdoppade furuspån.

2013 Hässelby stenpergola

Omläggning av stenpergola i Hässelby. Spjälkade C-spån.