Hälsinge Takspån

Aktuellt:

 

2017-01 Takbyte på Norra Sandsjö kyrka

Just nu är Hälsinge Takspån på plats vid Norra Sandsjö kyrka och utför omläggning av taket. Taket ska beklädas med nya tjärdoppade spjälkade furuspån från egen produktion.