Hälsinge Takspån

Aktuellt:

2017-04 Takläggning Liseberg

Tidigare i veckan slutfördes ett arbete av Hälsinge Takspån vid Lisebergs nöjespark i Göteborg. Vi hoppas kunna lägga ut bilder på detta så småningom!

2017-03 Takstolsjustering samt omläggning Orsa kyrka

Ett av våra arbetslag är på plats på Orsa kyrka för att rätta till och renovera nersjunka takstolar som skapat fall och läkage in mot tornfasaden. Spån och underpanel rivs bort, takstolar rättas till och eventuellt byte av rötskadade bjälkar. Därefter återmonteras underpanel och spån lika befintligt.

2017-03 Omläggning av Vendels kyrktak

Hälsinge Takspån är nu på plats för att utföra omläggning av 1050 m² (~73 500 spån) spjälkade och tjärdoppade takspån av fura på den mäktiga tegelkyrkan Vendels kyrka.

2017-02 Takstolsrenovering samt takbyte Sorunda kyrka

2017-02-27 färdigställdes renoveringen av stigporten vid Sorunda kyrka. Det blev en omfattande renovering då delar av takstolarna och även träspiran på toppen hade ruttnat. Dessa återställdes lika befintligt med trä av fura till takstolarna och ek till spiran. Se bilder (Sorunda kyrka) från projektet.

2017-01 Takbyte på Norra Sandsjö kyrka

Just nu är Hälsinge Takspån på plats vid Norra Sandsjö kyrka och utför omläggning av kyrkans tak. Taket ska beklädas med nya tjärdoppade spjälkade furuspån från egen produktion. För att se bilder på projektet, klicka här (Norra Sandsjö kyrka). Fler bilder kommer snart.

2016-05 Läggning av spån på Brotorget i Bollnäs

Vi har fått äran att bekläda scenen på Brotorget i Bollnäs med spån som grundfärgats i faluröd färg för att sedan målas med rödtjära. Scenen fick ett alldeles unikt utseende! Se bilder här.