2023-11-09

Sågat virke i önskad dimension

Vårt sågverk är en viktig del av träförädlingen hos oss. Vi kan kontrollera hela tillverkningsprocessen från ankommet timmer till färdigt virke vilket ger oss identiska dimensioner för renoveringar på kyrktak och kulturbyggnader, som idag kan vara svårt att få tag på i en vanlig byggmaterialhandel.

Tveka inte på att kontakta oss om ni önskar få eget timmer uppsågat. Vi sågar alla träslag med dimensioner upp till 70cm i diameter och 5.8 meter lång. Vi sorterar och strölägger virket i paket för torkning och sköter eventuella frakter om så önskas.

 

"

2021-06-01

Kärnfurupanel, vildmarkspanel, fyrskäringar mm

Vi har ett lager av både okantade panelbrädor och klyvda brädor till olika mått upp till 70cm breda(!!!!). Det finns i olika tjocklekar från 25mm och uppåt. Allt tillverkas från stamblockfuru. 

 

 

2020-05-07

Ny hemsida lanserad

Idag lanserade vår nydesignade hemsida